Jesteś tu: » Strona główna » Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny jest:

 

• powszechny

zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym 
i ciężkim,

 

• obowiązkowy

przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły (jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),

 

• zewnętrzny

pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE,

 

• pisemny

przygotowany w formie kilkunastostronicowej broszury. 

 

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).

 

Termin egzaminu gimnazjalnego:

 

a) część humanistyczna – 19 kwietnia 2017 r. (środa)
- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9: 00
- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

b) część matematyczno - przyrodnicza – 20 kwietnia 2017 r. (czwartek)
- z zakresu przedmiotów przyro dniczych – godz. 9:00
- z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

c) język obcy nowożytny – 21 kwietnia 2017 r. (piątek)
- na poziomie podstawowym – godz. 9:00
- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl